UBMTTQVN HUYỆN VẠN NINH TRAO TIỀN HỖ TRỢ CHO HỘ NGHÈO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT.   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày: 16/04/2014]
Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Cổng Thông tin điện tử huyện Vạn Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các Hiến pháp qua các thời kỳ (năm 1992, 1980, 1960, 1946.)


Hiến pháp năm 2013  (08/12/2013)
Thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Đang online: 577

Số lượt truy cập: 2063101