Từ ngày 10/6/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng, điện thoại miễn phí 18001771 để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức và quần chúng nhân dân liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày: 16/04/2014]
Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Cổng Thông tin điện tử huyện Vạn Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các Hiến pháp qua các thời kỳ (năm 1992, 1980, 1960, 1946.)


Hiến pháp năm 2013  (08/12/2013)
Thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Đang online: 87

Số lượt truy cập: 1976344