Hiệu quả từ những công trình hữu nghị Việt – Nhật    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN     Nông dân Vạn Ninh thu hoạch lúa hè thu    Đồng chí Trần Sơn Hải làm việc tại huyện Vạn Ninh    Vạn Ninh: Ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết.    THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VẠN NINH GIAO BAN BÍ THƯ CÁC XÃ, THỊ TRẤN QUÝ 3 NĂM 2018.    PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN GIẢI NGÂN 6 TỶ ĐỒNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.    Tổ chức hội thảo “Ứng dụng giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao”    Phóng sự: VẠN NINH CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT.    Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 06/01/2015]

HUYỆN ỦY VẠN NINH

- Địa chỉ: 368 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (058) 3910089 – 840218

- Email: vphu.vn@khanhhoa.gov.vn


[Đăng ngày 05/01/2015]

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Huyện ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Huyện ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các ban đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện ủy; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng; phục vụ các hoạt động lễ tân và các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
[Đăng ngày 03/01/2015]

Chức năng, nhiệm vụ: là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác vận động quần chúng của Đảng; có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, trên địa bàn huyện; Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nắm bắt tình hình diễn biến trong các đối tượng quần chúng; kiểm tra, giám sát các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đề xuất những chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Huyện ủy đối với công tác vận động quần chúng.
[Đăng ngày 02/01/2015]
ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
- Địa chỉ: 368 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3840610 - 3840317
- Email: ubkthu.vn@khanhhoa.gov.vn


LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Đ/c BÙI VĂN CƯỜNG

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ: 0583.840610


Ảnh

Đ/c NGUYỄN MINH QUÂN

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ: 02583.840317


Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ huyện; Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng, quý; chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ kiểm tra toàn Đảng bộ huyện; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

[Đăng ngày 01/01/2015]
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
- Địa chỉ: 368 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3840610 - 3840317
- Email: btghu.vn@khanhhoa.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Đ/c NGUYỄN THANH NGHỊ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ĐTCQ: 0583.840535

Đ/c HUỲNH THỊ NGỌC LỢI

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ĐTCQ: 058. 43840616


Chức năng, nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, tuyên truyền, huấn học, sưu tầm lịch sử Đảng bộ huyện. Đồng thời giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các ngành có liên quan thực hiện các mặt công tác khác liên quan đến công tác tư tưởng - văn hoá được Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc Thường trực Huyện ủy giao.
[Đăng ngày 01/01/2015]
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
- Địa chỉ: 368 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3840633 - 3840227
- Email: btchu.vn@khanhhoa.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Đ/c NGUYỄN THÀNH NHƠN

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

ĐTCQ: 058.3840633

Ảnh

Đ/c PHẠM HUỆ

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy


Chức năng, nhiệm vụ:Tham mưu giúp Ban chấp hành và Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết việc thực hiện công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, về cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý theo sự uỷ nhiệm phân cấp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ đúng với các quy định, hướng dẫn của cơ quan đảng cấp trên.
1Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 2583108