Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 22 (từ ngày 20/6/2024 đến ngày 24/6/2024).    Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 17    8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung    Thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"    Chương trình hành động của Chính phủ phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước    Hội thi Nghệ thuật quần chúng huyện Vạn Ninh lần thứ XVII    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tặng hoa chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023    Quy định về việc khen thưởng thành tích kháng chiến    Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm   

Hỏi đáp về chuyển đổi số

 

 

 

ĐIỂM GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ HỖ TRỢ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

STT

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ (Địa chỉ - Số điện thoại)

01

Phòng Văn hoá và Thông tin

Địa chỉ: 469, Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3840279

- Email: pvhtt.vn@khanhhoa.gov.vn;

02

UBND Thị trấn Vạn Giã

- Địa chỉ: 479 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3840224
- Email: vangia.vn@khanhhoa.gov.vn; Website:vangia.vanninh.khanhhoa.gov.vn

03

UBND xã Vạn Thạnh

- Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3939011
- Email: vanthanh.vn@khanhhoa.gov.vn

- Website:vanthanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn

 

04

UBND xã Đại Lãnh

- Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (0258) 3842102

- Email: dailanh.vn@khanhhoa.gov.vn ;

- Website:dailanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn

05

UBND xã Vạn Thọ

Địa chỉ: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (058) 3938063
- Email: vantho.vn@khanhhoa.gov.vn; Website:vantho.vanninh.khanhhoa.gov.vn

 

06

UBND xã Vạn Phước

- Địa chỉ: Thôn Tân Phước Trung, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3843506
- Email: vanphuoc.vn@khanhhoa.gov.vn; Website:vanphuoc.vanninh.khanhhoa.gov.vn

07

UBND xã Vạn Long

- Địa chỉ: Thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3509812
- Email: vanlong.vn@khanhhoa.gov.vn;

- Website:vanlong.vanninh.khanhhoa.gov.vn

08

UBND xã Vạn Khánh

- Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3843451
- Email: vankhanh.vn@khanhhoa.gov.vn ; Website:vankhanh.vanninh.khanhhoa.gov.vn

09

UBND xã Vạn Thắng

- Địa chỉ: Thôn Phú Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3840254
- website:vanthang.vanninh.khanhhoa.gov.vn

10

UBND xã Vạn Bình

- Địa chỉ: Thôn Trung Dõng 3 , xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3840330
- Email: vanbinh.vn@khanhhoa.gov.vn;

- Website:vanbinh.vanninh.khanhhoa.gov.vn

11

UBND xã Vạn Phú

- Địa chỉ: Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3912792
- Email: vanphu.vn@khanhhoa.gov.vn
- Website:vanphu.vanninh.khanhhoa.gov.vn

12

UBND xã Vạn Lương

- Địa chỉ: Thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3943250
- Email: vanluong.vn@khanhhoa.gov.vn;

- Website:vanluong.vanninh.khanhhoa.gov.vn

13

UBND xã Vạn Hưng

- Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3612069
- Email: vanhung.vn@khanhhoa.gov.vn;

- Website:vanhung.vanninh.khanhhoa.gov.vn

14

UBND xã Xuân Sơn

- Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3946037
- Email: xuanson.vn@khanhhoa.gov.vn;

- website:xuanson.vanninh.khanhhoa.gov.vn