Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị    DANH MỤC TÀI LIỆU ISO 9001:2015    Vạn Ninh: 619 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc – Nam đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ     Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19    GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG HUYỆN VẠN NINH NĂM HỌC 2022 - 2023    Vạn Ninh: Triển khai Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa    Câu lạc bộ Nhân ái huyện Vạn Ninh: Làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo    Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 04 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023).    Từ 5/2/2023, thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 30/01/2023]

Từ 5/2/2023, thực hiện quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. 

[Đăng ngày 25/01/2023]

Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Công văn đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

[Đăng ngày 19/01/2023]

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

[Đăng ngày 16/01/2023]

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

[Đăng ngày 09/12/2022]

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Dự án 6, tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều).

Xem Kế hoạch số 4400/KH-UBND.

[Đăng ngày 08/12/2022]

Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, Nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đối với cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân.

[Đăng ngày 22/11/2022]

Vạn Ninh: Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh luôn chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức cho người dân, hạn chế tranh chấp, vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

[Đăng ngày 15/11/2022]

Ngày 15/11/2022, UBND huyện Vạn Ninh ban hành Công văn số 4051/UBND-NV Triển khai thực hiện Bộ khung nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Khánh Hòa (PAPI).

Xem Công văn số 4051/UBND-NV

[Đăng ngày 15/11/2022]

Ngày 11/11/2022, UBND huyện Vạn Ninh ban hành Công văn số 4016/HD-UBND Về việc hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Xem Công văn số 4016/HD-UBND

[Đăng ngày 15/11/2022]

Ngày 11/11/2022, UBND huyện Vạn Ninh ban hành Kế hoạch số 4012/KH-UBND vê việc Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Xem Kế hoạch số 4012/KH-UBND 

[Đăng ngày 14/11/2022]

Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh khánh Hoà về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các văn bản mới có hiệu lực năm 2022, Kế hoạch của UBND huyện Vạn Ninh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022.

[Đăng ngày 14/11/2022]

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 Thông tư  hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Đăng ngày 09/11/2022]

Ngày 31/10/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật huyện Vạn Ninh.

 Xem Quyết định số 2237/QĐ-UBND.

[Đăng ngày 03/11/2022]

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

[Đăng ngày 10/10/2022]

Vạn Ninh: Nỗ lực giảm nghèo

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh đã triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, giúp cho nhiều hộ vươn lên, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện còn phát động phong trào thi đua vì người nghèo nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương. Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 7034345