Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị    DANH MỤC TÀI LIỆU ISO 9001:2015    Vạn Ninh: 619 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc – Nam đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ     Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19    GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG HUYỆN VẠN NINH NĂM HỌC 2022 - 2023    Vạn Ninh: Triển khai Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa    Câu lạc bộ Nhân ái huyện Vạn Ninh: Làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo    Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 04 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023).    Từ 5/2/2023, thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 11/01/2023]

Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

[Đăng ngày 11/01/2023]

Thông tư số 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài Chính về Bãi bỏ thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về số hoá, truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

[Đăng ngày 29/12/2022]

Thông báo số 223/TB-KBVN ngày 27/12/2022 của Kho bạc Nhà nước huyện Vạn Ninh về thông báo thời gian giao dịch trong dịp quyết toán cuối năm 2022.

[Đăng ngày 14/11/2022]

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 Thông tư  hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Đăng ngày 03/11/2022]

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

[Đăng ngày 03/11/2022]

Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/10/2022 về Quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính.

[Đăng ngày 02/11/2022]

Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh công khai báo cáo thu và vay của NSNN tháng 10 năm 2022, Báo cáo chi và trả nợ vay NSNN tháng 10 năm 2022 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Xem chi tiết: Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2

[Đăng ngày 27/10/2022]

Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh công khai báo cáo thu và vay của NSNN tháng 9 năm 2022, Báo cáo chi và trả nợ vay NSNN tháng 9 năm 2022 trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Xem chi tiết: Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2

[Đăng ngày 20/10/2022]

Thông tư số 50/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài Chính về Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP  của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

[Đăng ngày 20/10/2022]
[Đăng ngày 20/10/2022]
[Đăng ngày 12/10/2022]

Cải cách hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quốc gia, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Cải cách hành chính là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của các bộ, cơ quan ban ngành.

[Đăng ngày 07/10/2022]

Thông báo công khai đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà Nước. 

Xem Chi tiết Thông báo

[Đăng ngày 07/10/2022]
[Đăng ngày 11/08/2022]

Kho bạc Nhà nước huyện Vạn Ninh là đơn vị trực thuộc hệ thống KBNN nói chung và KBNN Khánh Hòa nói riêng, KBNN Vạn Ninh luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của KBNN và KBNN Khánh Hòa đã đề ra để kịp thời hoàn thành đúng lộ trình phát triển của chiến lược KBNN đến 2030. 

123


 Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 52

Số lượt truy cập: 7034458