Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 22 (từ ngày 20/6/2024 đến ngày 24/6/2024).    Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 17    8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung    Thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"    Chương trình hành động của Chính phủ phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước    Hội thi Nghệ thuật quần chúng huyện Vạn Ninh lần thứ XVII    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tặng hoa chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023    Quy định về việc khen thưởng thành tích kháng chiến    Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 22/04/2024]
Ngày 01/5/2024 Thông tư số 17/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính (Thông tư số 17) về  Hướng dẫn kiêm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành, thay thế cho Thông tư số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/6/2020. 
[Đăng ngày 17/04/2024]

Công văn số 79/KBVN-KTNN ngày 17/4/2024 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính. Đính kèm Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 củ Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước và công văn số 3548/BTC-KBNN ngày 04/4/2024 của Bộ Tài Chính về việc đính chính Thông tư số 17/2024/TT-BTC.

[Đăng ngày 17/04/2024]

Thông báo số 77/TB-KBVN ngày 12/4/2024 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Đính kèm Quyết định số 447/QĐ-BTC ngày 15/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Nguồn: Kho bạc huyện

[Đăng ngày 20/03/2024]

Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.

[Đăng ngày 12/03/2024]

Kho bạc Nhà nước (KBNN) 3 không: “Không khách hàng, không tiền mặt, không giấy tờ” chính là một trong những nhiệm vụ cơ sở quan trọng, là tiền đề để KBNN tiến tới hoàn thành Kho bạc số vào năm 2030. Cùng với hệ thống KBNN Khánh Hòa, KBNN Vạn Ninh cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu Kho bạc 3 không.

[Đăng ngày 29/02/2024]

Văn bản số 1058/BTC-KBNN đính kèm Công văn số 40/KBVN-KTNN ngày 29/02/2024 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về việc hướng dẫn phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương.

[Đăng ngày 29/02/2024]

Công văn số 40/KBVN-KTNN ngày 29/02/2024 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về việc hướng dẫn phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương.

[Đăng ngày 28/02/2024]

Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

[Đăng ngày 28/02/2024]

Thông tư số 07/2024/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

[Đăng ngày 04/01/2024]

Thông báo về việc xét tuyển bảo vệ kiêm lái xe theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP tại hệ thống KBNN Khánh Hoà năm 2024.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển hợp đồng lao động kèm theo.

[Đăng ngày 28/12/2023]

Công văn số 266/KBVN-KTNN ngày 29/12/2023 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về việc triển khai công nghệ chữ ký số từ xa trên hệ thống DVCTT của KBNN. Tài liệu kèm theo: Công văn số 7204/KBNN -CNTT ngày 14/12/2023 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai công nghệ ký số từ xa trên DVCTT của KBNN và tài liệu hướng dẫn kèm theo.

[Đăng ngày 26/12/2023]

Công văn số 265/KBVN-KTNN ngày 26/12/2023 của Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh về việc thực hiện lập hồ sơ, chứng từ thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản (Kèm Quyết định số 7118/QĐ-KBNN ngày 12/12/2023 của Kho bạc Nhà nước về quyết định ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu)

[Đăng ngày 03/11/2023]

 

Thông tư số 65/2023/TT-BTC ngày 31 /10/2023 của Bộ Tài chính, Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

[Đăng ngày 20/10/2023]

 

Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài Chính. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

[Đăng ngày 07/09/2023]

Luật số 22/2023/QH15 - Luật Đấu thầu, Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 56

Số lượt truy cập: 8756586