THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 23/04/2014]
Chiều ngày 22/4/2014, tại Hội trường UBND xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Ban Tư pháp xã Vạn Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đến các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã....
[Đăng ngày 16/04/2014]
Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Cổng Thông tin điện tử huyện Vạn Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Hiến pháp sửa đổi của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các Hiến pháp qua các thời kỳ (năm 1992, 1980, 1960, 1946.)


1


 Đang online: 54

Số lượt truy cập: 8861493